7 Augustowska Gromada Zuchowa Leśne Zuszki

Hufiec Augustów

7 Augustowska Gromada Zuchowa Leśne Zuszki

Składki

Składka startowa na rok harcerski 2012/2013 wynosi 15zł. Są to pieniążki przeznaczone na bieżące wydatki związane ze zbiórkami, a przede wszystkim na plakietki sprawności zdobywanych w ciągu roku.

Składka miesięczna wynosi 4 zł. Składkę można płacić dowolnie co miesiąc lub za cały rok z góry (48zł).

Wszystkie wpłaty będą rejestrowane na stronie dla ułatwienia Państwu ich monitorowania.